សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ១៥០ កន្លែងសម្រាប់សិស្សឆ្នើម

ផ្សាយចេញ ៖

សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ១៥០ កន្លែងសម្រាប់សិស្សឆ្នើមប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ ២០១៧។ អាហារូបករណ៍នេះគិតរួមទាំងថ្លៃសិក្សាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ត្រៀមបរិញ្ញាបត្រ (សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស) និងថ្លៃចំណាយទូទៅកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។

ប្រសិនបើសិក្សានុសិស្សចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍នេះ សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ការិយាល័យចុះឈ្មោះសិក្សា និងផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ (៨៥៥-២៣)៩៩៣ ២៧៤ / ០២៣ ៩៩៣ ២៧៦៕

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared