អាហារូបករណ៍

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអន្តរជាតិ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍បរិបូរណ៍ចំនួន ៨៨៨ កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង

សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ១៥០ កន្លែងសម្រាប់សិស្សឆ្នើម

ឱកាសពិសេសពី សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន HIYA

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាភ្នំពេញផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន៤០០កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី

​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist ​​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង ​

អាហារូបករណ៍​ទៅ​ជប៉ុន​! រួស​រាន់​ឡើង!

គេហទំព័រ​​ចំនួន​៥​ ​ដែល​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួយ​សម្រាប់​និស្សិត ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​អាហារូបករណ៍​ក្រៅ​ប្រទេស

គន្លឹះ៣យ៉ាង​​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក ​និង ដាក់ពាក្យ​សុំ​​អាហារូបករណ៍​​​​យ៉ាង​ជោគជ័យ​

អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​​​​នៅ​​សាកលវិទ្យាល័យ​​ អាល្លឺម៉ង់​នៅ​វៀតណាម​​ឆ្នាំ​នេះ​កើន​ឡើង​ទ្វេដង!

​ឱកាស​ល្អ​សម្រាប់​និស្សិត​កម្ពុជា​ដែល​ចង់​​បាន​អាហារូបករណ៍​ សិក្សា​នៅ​​ចិន​